Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering vv Z.E.C.
vrijdag 22 september 2023, aanvang 20:00 uur in de kantine te Zandeweer.

1. Opening
2. Notulen
3. Jaarverslagen
                                   a. secretaris
                                   b. verslag activiteitencommissie
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Verkiezing bestuur:
                                    G. Hofman (aftredend)
                                    G. Wieringa (herkiesbaar)
                                    P. Koolhof (kandidaat voorzitter)
7. Verkiezing  kascommissie:
                                   H. Posthumus (aftredend)
8. Voorstel bestuur: contributieverhoging met 2 euro per seizoen
9. Uitkomst/uitleg enquête
10. Rondvraag
11. Sluiting
Tegenkandidaten voor  punt 6  kunnen schriftelijk, ondertekend door tenminste 3 leden, voor aanvang van de vergadering worden ingediend bij de secretaris.
Alle leden en donateurs van de vereniging hebben toegang tot deze vergadering.
Stemgerechtigd zijn leden van 12 jaar en ouder.
Namens het bestuur:
P. van Kleef - Apol (secretaris)
 

 Programma activiteitencommissie ⚽️ 🎶🍻
Het seizoen is weer van start gegaan en achter de schermen wordt al hard gewerkt om leuke activiteiten & acties te organiseren. Hierbij delen we alvast een overzicht van activiteiten die de aankomende tijd op de planning staan, verdere info volgt!


PS: zondag 10 september staan we op de herfstfair in Zandeweer met heerlijke ijsjes en (zowel warme als koude) gehaktballen 🤩🍦 

Nieuws

Feed

22-08-2023, 11:54

Nieuws van de bestuurstafel

We gaan weer los. Inmiddels hebben we een indeling, * Op 26 augustus hadden we een fotodag gepland, dit gaat niet meer door!!! In verband met de vele afwezigen hebben we besloten om de foto's op een ander...   Meer


03-06-2022, 10:51

Voetbalclubs ernstig teleurgesteld in de gemeente Het Hogeland.

De 18 voetbalclubs in de gemeente Het Hogeland zijn ernstig teleurgesteld in de gemeente Het Hogeland doordat ze haar afspraken niet nakomt. Na de herindeling en de totstandkoming van de gemeente Het Hogeland...   Meer
 • 306550591_5468482379935220_3856971183461526060_n (2)
 • 306550591_5468482379935220_3856971183461526060_n (1)
 • 306515609_5468483946601730_6402934733672112195_n
 • 306478915_5468484509935007_4327196744978546524_n
 • 306274212_5468483193268472_6770718117268799041_n
 • 306275714_5468482889935169_1322453123653034916_n
 • 306292177_5468483513268440_1095669753361034513_n
 • 306349405_5468483063268485_3893896131927213487_n
 • 306262362_5468482903268501_6675503444299508460_n
 • 306224479_5468483813268410_4679806237922261273_n
 • 306196049_5468483863268405_2311066755126726542_n
 • 306550591_5468482379935220_3856971183461526060_n
 • 306568635_5468484429935015_4445580403173813969_n
 • 306608167_5468483149935143_1597198321215249713_n
 • 306627178_5468482409935217_2009148092094796750_n
 • 93187572-4d2b-47cd-9a7c-ab858fe8c958
 • 69dcfd69-abfd-4303-9fda-8d66c33300b6
 • 6f8f49cd-644e-4e20-8bba-7f944e128bea
 • 1e058c78-943b-4add-8cb4-be7ad3846c96