Vanaf de bestuurstafel (1 oktober 2022)

Langs deze weg willen we proberen onze leden, vrijwilligers en bezoekers wat meer info te geven over wat er aan de bestuurstafel zoal wordt besproken. Deze editie een rondje over de algemene ledenvergadering van 15 september 2022.
We zijn erg blij te kunnen melden dat we naast onze herkiesbare penningmeester ook twee nieuwe bestuursleden mochten verwelkomen in ons bestuur te weten, Kjell Posthumus en Martin Smit.
Vanuit de vergadering kwam naar voren dat het helaas niet bij eenieder duidelijk is welk bestuurslid waarvoor aangesproken kan worden, vandaar hieronder een kort overzicht:


Gerrit Hofman: voorzitter, aanspreekpunt hoofdbestuur
Gretha Mos: penningmeester, aanspreekpunt kantinecommissie
Patricia Apol: secretaris, aanspreekpunt activiteitencommissie
Jan Posthumus: algemeen, aanspreekpunt technische staf
Grico Wieringa: wedstrijdsecretaris, aanspreekpunt sponsorcommissie
Brenda Lantinga: lief en leed, aanspreekpunt beheer en onderhoud
Kjell Posthumus: algemeen
Martin Smit: algemeen


Bijna ieder bestuurslid is het aanspreekpunt voor een commissie. Zit u met een vraag kunt u elk van bovenstaande bestuursleden aanspreken, hij of zij zal u te woord staan of doorverwijzen naar de juiste persoon. We staan als bestuur erg open voor input van onze leden en vrijwilligers, dus schroom vooral niet!
Roan Compaan is gekozen als nieuwe reserve voor de kascommissie.
Het bestuur had als voorstel de contributie voor de spelende leden te verhogen met 2 euro per seizoen. De vergadering (leden) vonden dit eigenlijk te weinig en kwamen met een tegenvoorstel van 4 euro voor de spelende leden en 2 euro voor de niet spelende leden, hier is de vergadering mee akkoord gegaan.
Ook als vereniging komen we in aanmerking voor het aanvragen van subsidie voor het verbeteren en verduurzamen vanuit de SNN. We hebben aan de vergadering voorgelegd dat we voornemend zijn om hier in ieder geval de houten gevelbekleding aan de achterzijde van het complex te vervangen voor kunststof. Daarnaast wordt er hard gewerkt om te kijken wat de mogelijkheden zijn om de verwarmingen in de kleedkamers en kantine te vervangen voor infraroodpanelen in het kader van de nodige gasbesparing. Tevens zal dan de verlichting aangepast worden naar led verlichting. Naast voorgaande zijn we als bestuur aan het kijken of het mogelijk is om een waterontharder te plaatsen. Dit zal de hoeveelheid kalk in het water verminderen en daardoor de tegels in de kleedkamer schoner houden en makkelijker schoon te maken.
Voor zover een kleine greep uit de besproken zaken tijdens de algemene ledenvergadering. Mocht u ergens graag meer informatie over willen nodigen we u van harte uit een van onze bestuursleden aan te spreken.